Refranys agrupats per temes

Si te l'encerten, te l'endinyen
- 771 refranys -


Hi ha quatre menes de borratxera: alegreta, alegroia, alegrassa i alegrota
- 142 refranys -

Amic no de mi sinó d'allò que és meu, que se l'emporte el riu (Es diu quan a alguna nova coneixença li veiem la intenció d’aprofitar-se de nosaltres o ja n’hem resultat afectats)
- 430 refranys -

Menjar com un conill (Menjar molt i represa)
- 4522 refranys -

any
Quan més anys, més reguanys, afanys i desenganys (A major edat, més experiència en la vida s’ha adquirit)
- 475 refranys -

be
El qui bé menja, bé treballa (Justifica que alguna persona siga menjadora)
- 207 refranys -

A Ponent, l'aigua freda i el vi calent (És una dita que als valencians l'usa quan està bufant el vent de l'oest. Aquí, a València aquest vent és càlid i la nostra millor autoprotecció és beure aigua freda o vi sol)
- 855 refranys -

Tenir bona estampa (Tenir bona aparença)
- 1116 refranys -

Anar a abarrani (Es diu del treballador d'una colla que no té parella fent una feina al camp en la qual normalment es treballa emparellat, com ara collir)
- 1226 refranys -

Gent boja, campana de fusta
- 76 refranys -

El cantar vol alegria i el plorar vol tristor (Tot té una raó de ser)
- 182 refranys -

Val més una bona dona que una bona hisenda [o «que diners] (Vol dir que una bona dona de casa val més que una bona dot)
- 548 refranys -

Fer [o posar] negre algú (Pegar-li molt fort, deixar-lo assenyalat de cops)
- 224 refranys -

De qui sols creu al bastó, no esperes res de bo (No és fiable qui porta mala conducta)
- 934 refranys -

Ballar-li en l’ull (Guanyar-li el cor)
- 3666 refranys -

Bon dia i bon any que Déu nos do, per Nadal bona porcella i per Pasqua un bon moltó (És una salutació amb desig, o la resposta a una salutació)
- 494 refranys -

Dies passats, dies celebrats
- 441 refranys -

Saps on s'ajoca el diable? Als peus de Sant Miquel. ( 29 setembre )
- 286 refranys -

Tenir [o manejar] els diners a palades (Tenir molts diners, esser molt ric)
- 1733 refranys -

Quan n'has vist un, ja els has vists tots (Es diu quan es parla d’alguna cosa molt monòtona i repetitiva)
- 715 refranys -

Donar punts (Atorgar mèrits)
- 428 refranys -

Cos en alma, si no dorm descansa
- 492 refranys -

Per Sant Joan al joc, per Nadal al foc (24 juny) (El fred es combat en el llit o dins de casa, mentre que el bon temps demana activitats i diversions a l’aire lliure)
- 585 refranys -

Sigui gros o petit, el llibre, un bon amic
- 371 refranys -

Quan la Quaresma plora, l'hivern ja és fora
- 369 refranys -

La fornada de Nadal se n'emporta mig costal.
- 829 refranys -

Hom ha de prendre el temps com ve i la gent com són
- 365 refranys -

joc
El dau ja està tirat
- 716 refranys -

Per als desgraciats se va fer la forca
- 197 refranys -

En la boda, qui menys menja és la nóvia (Qui és amfitrió o el centre d’atenció de tots, està més pendent de la companyia que de si mateix)
- 893 refranys -

Qui dejuna per les quatre festes anyals, no li dolen els queixals
- 290 refranys -

Àliga al corb, que el rei és mort
- 779 refranys -

Mut i Callosa que ve la rabosa! [Callosa d'en Sarrià, municipi alacantí de la comarca de la Marina Baixa] (Expressió per a imposar silenci)
- 1268 refranys -

mal
A mala mar no hi val bon mariner (Per expert que u siga, si les condicions són adverses, no es pot fer gran cosa)
- 639 refranys -

Clavar el cullerot (Intervindre en alguna cosa fent o dient quelcom inadequat o inoportú)
- 21399 refranys -

mar
Llebeig, molta mar i peix fresc (Les aigües remenades agiten els peixos, que s’enreden fàcilment en les xarxes)
- 1019 refranys -

El mal comprador es menja el pitjor [o menja dolenta vianda]
- 2925 refranys -

Març marceja, i el bord bordeja
- 3217 refranys -

mon
Arri, ruc, i deixa dir...que mentre n'hi haurà món. n'hi haurà que dir (Es diu per recomanar no fer cas de les murmuracions)
- 156 refranys -

Cantar a veus (Cantar més d'una persona entonant un dels cantors notes musicals diferents de les dels altres)
- 144 refranys -

El que fila, no devana
- 1381 refranys -

Si el febrer no febreja, tot l'any boigeja (Febrer és el mes que té la clau de tot l’any, i si el fred no és el que correspon, l’oratge de tot l’any estarà alterat)
- 3632 refranys -

Muller arreglada, el llit fet i pentinada (Abans de fer unes coses s’han d’haver fer unes altres més necessàries)
- 1132 refranys -

Val més la paraula callada que la dita (No s’hi guanya res explicant els problemes)
- 1182 refranys -

A la dona casta, Déu li basta (Qui sap comportar-se no necessita ni fre ni consell)
- 3242 refranys -

En ma casa cauen faves i en la teua a cabassades (Com que tots tenim defectes, es diu a qui critica els nostres)
- 2504 refranys -

Els jocs solen acabar en plors
- 333 refranys -

No saber més que una cançó (Repetir sempre la mateixa cosa per escassesa d'idees)
- 487 refranys -

El mal de cap fins els peus m'abat
- 2209 refranys -

Sant Blai passat, Nadal acabat. (3 febrer)
- 1464 refranys -

Fer dilluns [o fer el dilluns] (Fer festa habitualment els dilluns, especialment en certs oficis, com el de sabater, de barber, etc.)
- 384 refranys -

Tard o d’hora (Sense fallar, més prompte o més tard)
- 252 refranys -

A l'estiu filosa no diu [filosa = roca o roda de fer fil /dir = apetir, abellir, atraure, cridar] (Pel bon temps són poc apetibles els treballs manuals)
- 1020 refranys -

Tan prima té la pell, el jove com el vell (Tots tenim les mateixes possibilitats i les mateixes necessitats)
- 248 refranys -

vi
Any de mal vi, beu el teu i compra el seu.
- 1429 refranys -