Refranys agrupats per temes

Aranya voladora, pluja duradora
- 771 refranys -


Vinya vora teularia, per l'amo poca alegria.
- 142 refranys -

L’amistat no té edat (Les activitats o obligacions pròpies de cada edat de la vida humana no tenen res a veure amb el sentiment o l’afinitat)
- 430 refranys -

De vegades de vegades, els ocells fan cagarades (Ningú és perfecte, per més que s’ho crega o els altres vulguen considerar-lo perfecte)
- 4522 refranys -

any
Any de figues de flor, any de tristor (El primer fruit de la figuera sembla ser molt indicatiu)
- 475 refranys -

be
Entre col·legues bé es poden fer favors
- 207 refranys -

Beure com un carreter (Beure molt)
- 856 refranys -

Per a armes i diners, bones mans són menester (Vol dir que si no es saben manejar no valen res)
- 1116 refranys -

Febrer, no planyes el jornaler si faena vol fer [plànyer = lamentar] (No ha de doldre pagar jornal a qui treballa a la intempèrie en les pitjors condicions climatològiques)
- 1226 refranys -

No es pot anar a missa i repicar (Significa que no es poden fer al mateix temps dues coses incompatibles)
- 76 refranys -

Almassora, ni canta ni plora (Municipi castellonenc a la comarca de la Plana Alta)
- 182 refranys -

Carn a la brasa fa caure les cases
- 548 refranys -

Ull blau a dona no escau [escaure = adir, anar bé, lligar] (És una opinió molt mediterrània, on els ulls blaus són escasos)
- 224 refranys -

Si no t'agrada no t'hi casis (Se li diu a qui fa menyspreu d’alguna cosa que als altres sí que els agrada)
- 934 refranys -

Pegar en l'ull (Agradar molt a algú, fer-li goig, ésser-li grat)
- 3665 refranys -

Qui no sap de Déu pregar, que vagi pel mar a navegar (Significa que els perills dels viatges marítims obliguen a invocar l'auxili de Déu)
- 494 refranys -

Dia rúfol (Dia de fred i sense sol)
- 441 refranys -

Lleig com el dimoni (Molt lleig)
- 286 refranys -

Home ric, mal enemic (El poderós pot més que el feble; per tant no convé enemistar-se amb els rics)
- 1733 refranys -

No passa res, i si passa que passe
- 714 refranys -

Donar una nata (Pegar)
- 428 refranys -

Deixa el llit en ser de dia: tindràs salut i alegria (Qui comença les coses tard es malhumora perquè li falta temps per fer allò que tenia previst de fer)
- 492 refranys -

El foc té senyor, però l'aigua no té aturador (Ho diuen els porucs d'embarcar-se)
- 586 refranys -

El vestit ensenya l'ofici i l'exercici (Segons la manera de vestir, els altres interpreten si s’és ric, pobre, carboner, capellà...)
- 371 refranys -

En l’hivern no hi ha carro roí ni burro bo (En època de fred, fang i neu, s’agraeix no desplaçar-se a peu, circumstàncies que afecten també al rendiment dels animals)
- 369 refranys -

Anar fet un carnestoltes (Anar vestit d'una manera ridícula, amb mal gust)
- 829 refranys -

A Terrassa, mala raça; a Sabadell, mala pell, i a Granollers us prenen els diners (Municipis de la comarca del Vallès Oriental a la província de Barcelona)
- 365 refranys -

joc
Qui juga amb carbó es mascara
- 716 refranys -

Plet guanyat, pèrdua d'amistat
- 197 refranys -

Al temps de les olives, fan nóvio les fadrines (Pel fred del desembre, els pares de les fadrines permetien entrar a casa l’amic o pretendent de la filla)
- 893 refranys -

Demà dejunarem, que avui és festa (Ho diuen quan no volen sacrificar-se)
- 290 refranys -

Qui massa es cura s'acosta a la sepultura
- 779 refranys -

A Riudoms bones gàbies i mals muixons (Municipi de la comarca del Baix Camp a la província de Tarragona)
- 1268 refranys -

mal
Poca fel, corromp [o amarga] molta mel (Significa que les coses dolentes, encara que en petita proporció, poden endolentir les bones)
- 639 refranys -

Nostre Senyor t'ho pagarà (Donar les gràcies)
- 21398 refranys -

mar
Per santa Marina, boga i sardina. (18 juny) (És l’època de pesca d’aquestes espècies de peix blau)
- 1019 refranys -

Del sorell, beu-te el caldo i tira’l a ell [sorell = peix blau] (La carn del sorell és ben poc saborosa)
- 2924 refranys -

Desembre passat, fred arribat, si no s'ha perdut o no l'han robat
- 3218 refranys -

mon
Creure's el centre del món (Ser molt superb i ostentós)
- 156 refranys -

Si el pare és músic, el fill és ballador [o tocaor] (Es diu referint-se a pare i fill de tendències o aptituds consemblants)
- 144 refranys -

Dones de caçadors, de pescadors i de moliners, malament van totes tres
- 1381 refranys -

Tramuntana vertadera, pluja pel davant i pel darrera.
- 3633 refranys -

Casada i amb fills et voldria veure, que donzella i formosa qualsevol ho és
- 1132 refranys -

Dóna i calla, pren i parla (Recomana ser discret en la bondat i agraït en la necessitat)
- 1182 refranys -

Dones i magranes, d’Alcora són les més preciades (Municipi castellonenc a la comarca de l'Alcalatén)
- 3241 refranys -

El millor remei després de Déu és el ruibarbre. (Ruibarbre: Gènere de plantes herbàcies de la família de les poligonàcies (Rheum sp))
- 2505 refranys -

Com més serem, més riurem (Es diu en convidar algú a agregar-se a una colla)
- 333 refranys -

Si no saps on anar, qualsevol camí t'hi portarà.
- 487 refranys -

Enviar el servei a l'hospital no fa bon amo (Es diu al·ludint a aquells patrons qui paguen malament llurs obrers o servidors)
- 2207 refranys -

Per Sant Simó, cull el nap, tant si és verd com madurat. (28 d'Octubre) (És el temps idoni)
- 1465 refranys -

El qui treballa en diumenge, el rei que el pengi.
- 384 refranys -

El temps posa a cada u en el seu lloc (Amb el pas del temps, tot se sap: mentides, secrets, amors...)
- 252 refranys -

Dona i cavall, donen treball
- 1020 refranys -

Al vell foc amb ell (Significa que és poc útil, com un moble inservible o corcat)
- 248 refranys -

vi
Trons de febrer, dolents per a la vinya i bons per al sementer
- 1429 refranys -