Refranys agrupats per temes

L'aigua, a la mar va (Vol dir que la riquesa sol acumular-se allà on ja n'hi ha d'abans)
- 799 refranys -


Ai festa! (Exclamació de satisfacció, d'alegria.)
- 144 refranys -

El peix dins de l’aigua creix (Es diu referint-se als nens menuts, que solen estar mullats sovint)
- 437 refranys -

Estar com Josep i Maria (Viure feliços en el matrimoni)
- 916 refranys -

Si el bou vols engreixar, de mig febrer a març l'has de pasturar (Quan el fred comença a minvar, és bon moment per traure a pasturar el ramat perquè s’alimente de la primera herba de l’any)
- 4732 refranys -

any
Amb el nou any, un nou afany
- 491 refranys -

be
El bé buscar-lo, el mal esquivar-lo (Aconsella mirar per la nostra felicitat i estar preparats per a qualsevol imprevist)
- 221 refranys -

Aquest sigui el nostre purgatori i flamarades ben sovint. (referit al beure vi)
- 881 refranys -

Armar-la bona (Fer un gran escàndol)
- 1140 refranys -

A la perdiu, a primera vista; a la guatla, sense pressa; al conill, quan pugues (Són recomanacions als caçadors fetes en base a la dificultat de detectar-los)
- 192 refranys -

El fesol sense canya no creix
- 1337 refranys -

Allà on hi ha campanes, hi ha batalls (Vol dir que l'existència d'una cosa suposa la presència de tots els seus adherents i resultats)
- 79 refranys -

Qui massa vi beu, canta per tot arreu.
- 201 refranys -

Morros i mala cara, trauen la gent de casa
- 580 refranys -

L'amor tot ho posa de color rosa
- 231 refranys -

Del teu diner vulgues ser senyor i no servidor (Aconsella tenir el control de les coses pròpies, que un altre no administrarà o no estima com un mateix)
- 958 refranys -

Tirar-se-les de braç (No anar amb indirectes)
- 3706 refranys -

Fortuna et done Déu, fill, que el saber poc et val (Recrimina el poc coneixement d’algú)
- 503 refranys -

En fer-se de nit, fosc
- 446 refranys -

Dímoni! (Expressió per indicar total estranyesa)
- 289 refranys -

Per a cobrar qualsevol hora és bona
- 1767 refranys -

"Folis", sí que t'agrada el "Xumeli", eh!!!
- 741 refranys -

Donar llengua de [quelcom] (Informar)
- 428 refranys -

Dormir-se a la guaita (Despertar-se més tard del que un es proposava)
- 498 refranys -

Llibre estripat acredita l’estudiant
- 370 refranys -

Estiu calorós, hivern rigorós (Hi ha anys d’oratge més temperat i igualat i anys d’oratge extremat)
- 389 refranys -

Tres topins en un foc assenyalen festa i tres dones en una casa engendren pesta (L’escalfor i el menjar fan alegria, mentre que massa dones juntes acaben fent maldecap)
- 289 refranys -

A Nadal no emplees cabal ni en ceba ni en all (Desaconsella fer-ne una plantació massiva, ja que no sabem si l’hivern resultarà plovedor o sec)
- 895 refranys -

foc
Ficar-se en un cèrcol de foc
- 589 refranys -

De terres apartades, mentides a patades.El desconeixement d’altres cultures i països desperta la imaginació i les fabulacions, i qui hi ha viatjat sol contar exageracions i mentides per a despertar l’admiració)
- 369 refranys -

Qui fila prim porta camisa, qui fila gros només en duu un tros (Qui calcula bé i sap administrar-se compleix l’objectiu que s’havia fixat, ja que les coses són limitades i no es poden estirar com la goma)
- 723 refranys -

joc
Tant tenim del joc com del rebato (Es diu per significar que tant d'una manera com de l'altra es troben les mateixes dificultats)
- 717 refranys -

Qui pledeja [o pleit vol armar] ha d'omplir [o ha de menester] tres sacs : un de papers, un de paciència i un de diners
- 202 refranys -

A Mollet ballen amb les calces a la mà (Mollet del Vallès. Municipi de la comarca del Vallès Oriental a la província de Barcelona)
- 1411 refranys -

mal
Abril mullat, mal pel bestiar i bo pel blat
- 648 refranys -

Partir un diner per quatre (Ser molt avar)
- 21579 refranys -

mar
Pescador de traire sovint beu aigua
- 1063 refranys -

De caigudes i de sopars, n'estan plens els fossars (Convé ser moderat)
- 3011 refranys -

Si Sant Silvestre plora tot l'any plora; Si Sant Silvestre riu tot l'any riu. (31 desembre) (Ho diuen perquè és l'últim dia de l'any)
- 3698 refranys -

mon
Paréixer tot el món (De gran volum)
- 167 refranys -

Veure's la pedregada a sobre (Veure's en perill greu de mort)
- 783 refranys -

Pocs diners, poca música (Vol dir que les coses importants no es poden fer sense despesa)l dir que les coses importants no es poden fer sense despesa)
- 157 refranys -

El ferir que el mestre fa al fadrí és així com el ferir que fa l'ocell a la sement
- 1421 refranys -

Gregal a l'hivern, diables a l'infern
- 3860 refranys -

Mare d’un fill sol, mare de dol (Els fills únics tenen la fama de ser consentits i, per tant, malcriats, ja que les atencions maternes hi queden concentrades i no repartides entre altres fills)
- 1148 refranys -

Qui té boca s'equivoca, i qui té nas es moca (Justifica que ningú és perfecte ni té la veritat absoluta, i inclús amb la millor voluntat, tothom erra alguna vegada)
- 1257 refranys -

Lo que és moda, no incomoda (Vol dir que hi ha persones, i sobretot dones, que sols per anar de moda s'aconhorten de portar coses incòmodes)
- 3313 refranys -

Diu el blat al sembrador: al juliol estaré amb vós (Ja sabeu quan se sega aquest cereal)
- 2668 refranys -

Dels pecats del piu el Senyor [o sant Pere] se'n riu (Indica que s'abstinguin admetre que el càstig aplicat a la pràctica de sexe no té sentit)
- 336 refranys -

Fer un bisbe (Dir dos persones alhora una mateixa paraula casualment)
- 487 refranys -

Si una punxada et fas, xucla't el dit i et curaràs
- 2241 refranys -

Per Sant Urbà, el blat ha fet el gra. (25 maig)
- 1738 refranys -

El dijous és el diumenge del dimoni.
- 389 refranys -

El temps per testimoni (Vol dir que pensem que el temps ens donarà la raó)
- 254 refranys -

Pescar el sol amb el garbell, [o Poar amb garbell] (Treballar en va, fer coses inútils)
- 1041 refranys -

Als vells i als bancals, lo que es puga traure (No es pot obtenir més del que és possible. Els vells solen perdre memòria, i no totes les terres són bones per a tots els productes)
- 259 refranys -

El massa vi no guarda secret ni paraula compleix (Beure vi sense mesura solta la llengua i anul·la la voluntat.)
- 1472 refranys -