Refranys agrupats per temes

En abril, l'aigua per l'ull i la raïl (Fa referència a les pluges d'abril, que són molt beneficioses per a les plantes)
- 799 refranys -


Menja calent i beu fred i faràs anys alegret
- 144 refranys -

Absència, enemic de l’amor; quan més lluny dels ulls, més lluny del cor (La distància física o temporal ajuden a oblidar)
- 437 refranys -

Menjar olla de cabró (Qui sap i consent l'adulteri de la seua dòna)
- 916 refranys -

Ser un ase (Tindre poca intel·ligència)
- 4732 refranys -

any
Per Ninou, tracte nou i paga el sou. (1 gener)
- 491 refranys -

be
Aigua de gener, sempre fa bé (Les pluges del gener assaonen els bancals tot fent-los productius. I, a més, alimenten les fonts)
- 221 refranys -

Qui bé beu bé alluca, qui té bon cap bé suca, qui té bons peus bé truca i el bon vi mata la cuca.
- 881 refranys -

La bona vida, a tothom prova
- 1140 refranys -

Ocell vell, dur de caçar (Qui té molta experiència en la vida no es deixa enganyar fàcilment)
- 192 refranys -

El llaurador sempre erra, si aparta els ulls de la terra (Quan es desatenen les obligacions, aquestes s’acumulen i apareixen els problemes)
- 1337 refranys -

A Blanes de la merda en fan campanes (Es diu perquè no es pot dir res a ningú, perquè de seguida se n'assabenta tot el poble. Municipi de la comarca de la Selva a la província de Girona)
- 79 refranys -

El gall en son galliner, és on canta més bé
- 201 refranys -

Casa sense dona, barca sense timó (Una dona és clau, si no imprescindible, en el regiment d’una casa; per això els fills tarden cada vegada més a deixar la casa paterna)
- 580 refranys -

Negre com: el carbó, el sutge, el fum, la nit, la mort. una móra, un tió, el fum de gerrer, un fumall, la gola de llop, la pega,, el pecat... (expressions intensives, sovint hiperbòliques, per a designar una cosa de color molt obscur)
- 231 refranys -

El bé busca'l, el mal espera'l (Aconsella mirar per la nostra felicitat i estar preparats per a qualsevol imprevist)
- 958 refranys -

Tindre un cop de sang (Tindre un accés d'irritació o d'altra passió forta)
- 3706 refranys -

Que Déu faci la seua voluntat! (Disposar d'ella per la mort)
- 503 refranys -

Hi ha més dies que llonganisses, i més hores que botifarres (Es diu recomanant tranquil·litat i paciència a qui té pressa en algun tema)
- 446 refranys -

Ramat de bens en un sembrat, el dimoni hi ha passat
- 289 refranys -

El qui obra, perquè li sobra (Fer obres és gastar-se diners molt visiblement)
- 1767 refranys -

Qui s'assegura dura
- 741 refranys -

El blat el dóna déu, la farina el moliner
- 428 refranys -

Qui de dia dorm la son, de nit crema l'oli (Qui fa les coses quan no correspon, ix perdent)
- 498 refranys -

Mostrar [o ensenyar] les ferradures (Ésser cocejadora una bèstia cavallina o un ase)
- 370 refranys -

A l'hivern boirina i la neu per veïna (Les boires tènues solen produir-se quan l’atmosfera és més freda que el terreny, el qual evapora part de la humitat que conté i, en les altures, es gela i precipita)
- 389 refranys -

Els ximples fan la festa i els llestos la celebren.
- 289 refranys -

Quan Nadal és en diumenge, fred i neu pertot en penja.
- 895 refranys -

foc
A tu ningú et busca la boca per un foguer
- 589 refranys -

Clevillent, mala terra i pitjor gent (Poble alacantí de la comarca del Baix Vinalopó)
- 369 refranys -

Més prop de la carn està la camisa que no el gipó (Vol dir que primer s'ha d'atendre als parents que als externs)
- 723 refranys -

joc
Anar a fer la partideta (Anar al casino a jugar la partideta)
- 717 refranys -

O tots moros o tots cristians (Significa que la justícia ha d'esser igual per a tothom)
- 202 refranys -

A Abrera, per Sant Pere maten la garsa (Municipi barceloní de la comarca del Baix Llobregat)
- 1411 refranys -

mal
A qui et vulgui mal, menja-li el pa; i al que et vulgui bé, també (Ens convé traure bon profit de qualsevol situació)
- 648 refranys -

No valer les palles d'allà on jeu (No valer res, esser una persona inútil, incapaç de fer res de bo)
- 21579 refranys -

mar
A mar boja, testa serena (Davant l’adversitat s’ha de fer el cor fort i no desesperar-se)
- 1063 refranys -

Per Nadal, el porc en sal, la gallina a la pastera i el capó dins del cassó
- 3011 refranys -

Sant Salvador, de l'any és senyor (6 d'agost)
- 3699 refranys -

mon
Per tot l'or del món (Expressió usada en proposicions negatives amb el verb en condicional per a indicar que es rebutja absolutament alguna possibilitat)
- 167 refranys -

Bac de burra a la sepultura
- 783 refranys -

Pescador de canya i músic de vent, no els cal fer testament (Obtenen tan poc benefici que al final de la vida no han aconseguit fer cap patrimoni)
- 157 refranys -

Nadal never blat al graner (La humitat de la terra en l'hivern és clau per a la futura collita cerealista)
- 1421 refranys -

A temporal ferm, mariner de tremp (La falta de sol afecta l’ànim; per això recomana no desanimar-nos. També es refereix a quan les coses ens van malament.)
- 3861 refranys -

Com el fill d'en Sans, que volia ensenyar al seu pare a fer infants (Hi ha inconscients que pretenen saber més que els que els seus mestres i atrevits que no tenen por al ridícul)
- 1148 refranys -

Parlar [a algú] el cul i tot (Ésser molt xerrador)
- 1257 refranys -

La figa per ser bona ha de tenir coll de penjat, roba de pobre i ull de viuda (En punt idoni de maduresa és quan es doblega pel pes en la rama, se li bada la pell i se li obri el florí)
- 3313 refranys -

Les desgràcies surten com els bolets (De les dos hi abunden)
- 2668 refranys -

Desfer-se de riure (Riure molt)
- 336 refranys -

Prou desgràcia té, aquell que no sap quedar bé
- 487 refranys -

L'arròs i les patates bullides allarguen la vida
- 2241 refranys -

Cada any, sant Pere, un se'n queda [29 juny] (Es refereix als perills que corren els pescadors de morir ofegats)
- 1738 refranys -

Guany de diumenge, se'l menja el metge.
- 389 refranys -

Cada cosa en son temps, i a l'estiu cigales (Indica que les coses cal fer-les o abordar-les quan toca)
- 254 refranys -

Totes les juntes se n’ixen (Els afers en què intervénen diversos interessats o professions no solen ser perfectes i hi solen haver falles per descoordinació o malentesos)
- 1041 refranys -

Amic, porc i vi, vell.
- 259 refranys -

Escampar vi, bon destí; escampar sal, mal senyal (Es diu per a restar importància al fet que s’haja tombat alguna copa de vi en taula i per contra el llençar la sal és un mal presagi)
- 1472 refranys -