Refranys agrupats per temes

Doneu-nos aigua, Senyor, que de vi ja en venen (És una demanda humorística al cel en temps de sequera)
- 769 refranys -


Pobret i alegret (Sense ambició)
- 142 refranys -

Per dos amics una bossa, l'un canta i l'altre plora.
- 429 refranys -

És el negoci d'en Robert de les Cabres : donar-ne dues de negres per una de blanca
- 4519 refranys -

any
Quan l'anyada és bona, el pa es pasta sol.
- 475 refranys -

be
Si vols que diguen bé de tu, no digues mal de ningú (Recomana obrar en consciència sense deixar-se influir per la consideració dels altres)
- 207 refranys -

Del cigró, beu-te el caldo i tirar-lo (El sabor del cigró supera al del brou del qual s’ha impregnat)
- 856 refranys -

Bon tracte i millor pitança desterren l’enyorança (El benestar fa oblidar moltes circumstàncies anteriors)
- 1116 refranys -

Lo fill mort i l’àpi a l’hort (Es diu quan algú tenia mal comportament o quan no lamenten la pèrdua de la persona)
- 1220 refranys -

Campanar de pi, casa de vi
- 76 refranys -

L'ocell amb el cantar i el peix amb el nedar (Cada classe d’animal enxisa els humans per alguna característica)
- 182 refranys -

La ventura del mariner: morir en un racó de casa (És afortunat qui no ha perit en la mar)
- 548 refranys -

Ulls negres duen energia, talent i valentia (Normalment, sol ser així; i si, a més, són diminuts, amb més motiu)
- 221 refranys -

Si està lleig, posa-li un floc (Es diu quan algú es queixa que una cosa no li agrada)
- 934 refranys -

Educar l'ull (Afinar-lo, avesar-lo a observar)
- 3665 refranys -

Qui no sap a Déu pregar, que se’n vaja per la mar (Recomana viure situacions de perill per tal d’apreciar el bé que es té i que, normalment, no s’aprecia)
- 494 refranys -

Bona nit [o bon dia] i bon hora, i bona mort quan siga hora! (Espressió que denota la consumació d'un fet i ja no te remei)
- 440 refranys -

Ser un dimoni (Tindre un comportament dolent)
- 286 refranys -

Qui té diners, té tot adreç, i la filla del rei si la volgués (Significa que amb diners es poden conseguir moltes coses)
- 1733 refranys -

L’un m’unfla, l’altre em desunfla i l’altre em fa la punyunfla
- 715 refranys -

Els fills i els diners donen més penes quan són més (Com més diners es tenen, més complicada es té la vida per a mantenir-los i augmentar-los)
- 428 refranys -

Fer una beca (Dormir una estona, generalment sense anar al llit)
- 492 refranys -

La llenya com més seca més crema (Cert)
- 586 refranys -

De sentir s'aprèn a parlar
- 364 refranys -

Cada estiu té la seua primavera, i cada riu la seua ribera
- 368 refranys -

L'Advent porta la fruita o bé la pren
- 826 refranys -

Valls, bon poble i mala gent (Capital de la comarca de l'Alt Camp a la província de Tarragona)
- 365 refranys -

joc
El bon jugador, fumador i bevedor
- 716 refranys -

No fer parts ni quarts (Tots els membres d'un col·lectiu han de rebre un mateix tractament)
- 197 refranys -

Intriga amorosa (Assumpte amorós secret i il·lícit)
- 890 refranys -

Cada dia no és festa major (Recorda que allò normal i habitual és el treball i les obligacions)
- 290 refranys -

Val més esgarrat que enterrat
- 779 refranys -

Pardal d'Alcora (Persona ingènua)
- 1268 refranys -

mal
Tenir un mal fons (Malèvol, de males intencions)
- 639 refranys -

Ser [algú] més espavilat que un teuladí (Ser llest, viu d'esperit)
- 21394 refranys -

mar
La bassa gran (La mar)
- 1019 refranys -

Es menjaria les claus de sant Pere, [o els blens dels llums, o els ferros dels fogons] (fórmules hiperbòliques que s'apliquen al qui és molt menjador o destructor de propietats, malgastador, etc.)
- 2921 refranys -

Com la llaurada de març, cap altra mai no en faràs (És la que prepara el renaixement primaveral)
- 3206 refranys -

mon
Mig món critica a l’altre mig (Confirma que tots voldríem que els altres foren i es comportaren com nosaltres mateixos)
- 156 refranys -

A la festa del patró: repicar, coets, música i sermó
- 144 refranys -

El sabater és el més mal calçat (Es diu perquè molt sovint la persona que té abundància d'una cosa perquè hi treballa o hi negocia, és el qui menys en frueix)
- 1381 refranys -

En la primavera d’hivern, al monyo la mà (Indica que l’oratge és ventós i canviant, com en la primavera d’estiu)
- 3625 refranys -

Fill de sa mare. (Eufemisme d´altre fill...).
- 1131 refranys -

Paraula fàcil (Eloqüència)
- 1182 refranys -

Sense la creu ningú hi veu (Vol dir que en aquesta vida abunden les tribulacions)
- 3241 refranys -

Fruita primerenca no val gaire
- 2489 refranys -

Per això plora s'al·lot (Ho diuen per expressar que el que un altre diu és justament el que interessa i de què es tracta)
- 333 refranys -

No saber a quina porta tocar (No saber a qui demanar ajuda)
- 487 refranys -

El mal del xoriguer: les ales trencades i el bec sencer (Es diu d’alguna mala dolència que ens deixa impotents davant l’adversitat)
- 2207 refranys -

Per sant Andreu, fred o neu; si no per la fira de la Llacuna, a Sarral cosa segura [30 novembre] (Municipi de la comarca de l'Anoia en la província de Barcelona)
- 1437 refranys -

Si plou en dissabte, de set dies no para.
- 384 refranys -

Això és del temps de Noé [o vell com Noé] (Ser molt vell o molt antic)
- 252 refranys -

Bona feina no necessita nunci (Les coses ben fetes són apreciades per la seua qualitat)
- 1020 refranys -

De temps immemorial (D'un temps molt antic)
- 248 refranys -

vi
Migdiada de Sant Magí, emborratxa més que el vi (19 agost) (La calor i la lluminositat agostines embelteixen com l’alcoho)
- 1427 refranys -