Refranys agrupats per temes

Aigua corrent mai ha fet mal al ventre (L’aigua que circula, encara que siga de poca qualitat, està més oxigenada i mesclada que l’aigua estanca, que sol corrompre’s)
- 771 refranys -


Alegre com un gíngol (Molt alegre)
- 142 refranys -

Els amics són bons fins després de la mort (Poden dur-nos flors a la tomba, mantenir la nostra memòria, ajudar els nostres fills, consolar la nostra vídua...)
- 430 refranys -

El caldo de gallina ressussita els morts (Amb raó, perquè és molt alimentós i digestible)
- 4522 refranys -

any
Un bé i un mal no duren cent anys.
- 475 refranys -

be
Dir bé [d'algú] (Elogiar)
- 207 refranys -

Beure més que una tina (Beure molt)
- 855 refranys -

Els bons se'n van, i els dolents queden (Es diu com a lament i alabança als que han mort abans de nosaltres)
- 1116 refranys -

Bata qui bata l'era és meua (Es refereix als drets adquirits en alguna cosa o algú)
- 1226 refranys -

Campana d'argent i badall de coure
- 76 refranys -

Qui canta en divendres, treballa en diumenge.
- 182 refranys -

Portar la casa a sobre (És molt pobre)
- 548 refranys -

Al lila, l'amor s'hi enfila
- 224 refranys -

Compra a aquell que ho ha heretat, no a aquel que ho ha suat
- 934 refranys -

El bé i el mal, la salut a la cara els treu
- 3666 refranys -

Que Déu faci la seua voluntat! (Disposar d'ella per la mort)
- 494 refranys -

Per Sant Silvestre, un pas de destre (31 de desembre) [destre = és una mesura antiga, al voltant dels vint centímetres]
- 441 refranys -

Benissanó, gent del dimoni: per una figa maten un home (Poble valencià de la comarca del Camp del Túria)
- 286 refranys -

No tindre per a fer cantar un cego (No tindre diners)
- 1733 refranys -

Qui davant va, no veu el que darrere es fa
- 715 refranys -

Donar la llauna (Despatxar-lo, acomiadar-lo)
- 428 refranys -

Qui festeja no dorm (Qui festeja s’oblida de tot, fins i tot de dormir)
- 492 refranys -

Paller apartat, foc allunyat (Recomana evitar tota ocasió de perill)
- 585 refranys -

Fa bon profit, llegir de nit
- 371 refranys -

En l’hivern i en l’estiu, el foc és agraït (En hivern calfa i en estiu cou el menjar)
- 369 refranys -

Per Nadal, pas de pardal; | per Sant Esteve, un de llebre; | per Any Nou, un de bou; | per Sant Silvestre, per la porta o la finestra; | i pels Reis, ase és qui no ho coneix. (Per denotar que per Nadal comença a allargar-se el dia.
- 829 refranys -

Gent jove, mata vells
- 365 refranys -

joc
Quinze net (Situació dins d'un joc en el qual un bàndol ha aconseguit un primer punt, mentre l'altre encara no n'ha guanyat cap)
- 716 refranys -

La llei no té entranyes
- 197 refranys -

Barretina de costat, fa enamorat (Dur la barretina ben plegada i una mica decantada es considerava desig de voler trobar promesa)
- 893 refranys -

Santa Llúcia treu les fires i les festes de la bústia. (13 desembre)
- 290 refranys -

Porc fresc i vi novell, al cementiri amb ell (Tot aliment elaborat necessita un temps mínim de repós per a concloure la seua reacció química i estabilitzar-se)
- 779 refranys -

Ai, Senyor, Senyor, deia una noia de Daimús, qui pogués ésser pixador per veure moltes titoles (Població de la comarca de la Safor a la província de València)
- 1268 refranys -

mal
Amistat represa, ferida mal curada
- 639 refranys -

La punta de la fava! (Expressió malsonant de negació, d’oposició)
- 21399 refranys -

mar
Pescador que no crida, alguna espina s'ha engolida
- 1019 refranys -

La carn d'avui, el pa d'ahir i el vi com més anys pugui tenir.
- 2925 refranys -

Per Sant Andreu, el vi nou ja és vell (30 novembre)
- 3216 refranys -

mon
Roda el món i torna al Born (Es diu per indicar que encara que es vagi molt lluny o es viatgi molt, sempre hi ha la tendència a tornar al punt més cèntric o al lloc d'origen)
- 156 refranys -

Sarau i balls a casa d’atre (Ningú vol suportar molèsties originades per les diversions d’altres)
- 144 refranys -

Mariner i pescador, de la gent el bo i millor (La gent de mar sol ser ben considerada en totes les cultures, per més que a les pel·lícules hollywoodianes els posen la mala fama de bevedors, tramposos o doners)
- 1381 refranys -

Quan trona pel febrer, molt mal en ve (Les tronades de febrer solen ser anunci de mal temps tot l'any)
- 3631 refranys -

Ves a casa de tia, però no cada dia (Convé mantenir una relació però sense abusar)
- 1132 refranys -

Retenir la llengua (Evitar de parlar massa)
- 1182 refranys -

Qui peca en la joventut, perd per sempre la salut (El cos que es desgasta o es maltracta de jove se’n ressent quan la fortalesa física i les defenses orgàniques decauen)
- 3242 refranys -

L'enteuladora d'anouer, i els tellons de taronger
- 2504 refranys -

Alçar les mans al cel (Implorar)
- 333 refranys -

Qui les sap les diu
- 487 refranys -

Mal d'ofec i de locura no tenen cura
- 2209 refranys -

Per Sant Raimon, venen les orenetes de l'altre món (15 març)
- 1464 refranys -

La setmana dels tres dijous, que la dotzena tinga tretze ous (És una crítica a qui pretén l’impossible)
- 384 refranys -

Anar a contrarrellotge (Haver de córrer per no fer tard)
- 252 refranys -

Amuntegar-se la feina [a algú] (No llevar-se la feina de damunt per no fer-les al seu temps)
- 1020 refranys -

Si has de prendre consell, pren-lo del vell (La molta edat comporta molta experiència en la vida)
- 248 refranys -

vi
Llenya, vi i amic, com més vell més preferit (Podem confiar en allò que coneixem de temps)
- 1429 refranys -