Refranys agrupats per temes

Aigua menuda, poc dura
- 791 refranys -


El dilluns, alegria de l'amo i tristor del treballador; i dissabte, alegria del treballador i l'amo tristor.
- 143 refranys -

El pobre té menys enemics que el ric (El ric ha de témer lladres, envejosos, rivals, empleats, parents aprofitosos tributs, fallides...)
- 434 refranys -

Parèixer la gossa de Moio (Es diu quan una persona no sap a on va i també quan una persona té molts admiradors)
- 4623 refranys -

any
Més s’esdevé en un dia que en un any
- 483 refranys -

be
Qui et vol bé [o t'estima] et farà plorar (Unicament qui ens estima sol ser prou sincer per a contradir-nos o fer-nos veure els nostres errors)
- 216 refranys -

Bon saludador, bon bevedor (Correntment, les persones bevedores solen ser afables perquè estan contentes sense arribar a estar borratxes)
- 879 refranys -

Tindre un bon [o mal] dia (Eixir-le tot el que fa, bé [o mal])
- 1124 refranys -

El camp reposat dóna el fruit molt granat (Convé que la terra dels bancals descanse de tant en tant i no produisca collita per tal que es regenere)
- 1281 refranys -

Per al caçador, tots els sembrats són rostoll (Vol dir que els caçadors no respecten els camps sembrats, sinó que hi corren i tresquen com si fossin de rostoll)
- 76 refranys -

Beure, fumar i cantar tot és començar (Expressió usada en situacions en què és difícil deixar de fer una cosa que hem iniciat, en què no podem parar)
- 182 refranys -

Fam i carbassa treuen la gent de casa
- 552 refranys -

Passar-ne de verdes i de madures (Passar un fort malestar)
- 230 refranys -

La veritat aprima, però no romp.
- 940 refranys -

Encaixada de mans (Acció d'encaixar, especialment de donar-se la mà dos persones com a salutació, conformitat, etc. )
- 3671 refranys -

El qui molta gent manté, Déu sap el treball que té
- 497 refranys -

Per Sant Sebastià s'allarga el dia, una hora per cada cap. ( 20 gener) (El temps de llum diürna s’allarga respecte a la nit)
- 443 refranys -

De Catí el dimoni va fugí (Municipi castellonenc a la comarca de l'Alt Maestrat)
- 289 refranys -

Rebre el jornal en fusta (Rebre una tupada)
- 1753 refranys -

Qui ho acerta, ho endivina.
- 737 refranys -

Donar fe [d'alguna cosa] (Assegurar plenament)
- 428 refranys -

Qui canta a la taula i xiula al llit, te el seny poc eixerit (Usat per estimular a corregir-se d'aquests defectes o mals costums)
- 495 refranys -

Per la Pasqua els jocs i a Nadal els focs (Les dues pasqües reuneixen tradicionalment la gent, l’una a l’aire lliure i l’altra dins casa)
- 590 refranys -

El bon mestre fa bon vailet (vailet: Noi de dotze a quinze anys que ajuda a la feina d'un menestral, d'un pagès o d'un pastor)
- 370 refranys -

Amb vi ranci i pa calent fa de bon passar l'hivern.
- 371 refranys -

Apareix i desapareix, com la Mare de Déu d'Agres (Es refereix a algú que tan aviat és com no està)
- 855 refranys -

Un d'ací i un d'allà, dos
- 366 refranys -

joc
Fer blaus (Enviar la pilota lluny)
- 716 refranys -

Llei, poder
- 198 refranys -

Qui estima, defectes no mira (L'emoció pot fer que no veiem les coses com són realment)
- 897 refranys -

A casa dels músics vas a fer albades? (És una crítica a qui pretén saber més que els que són de l’ofici)
- 291 refranys -

Malaltia llarga, parenta de la mort (Una malaltia greu o llarga no desemboca sempre en mort, però sí que resta qualitat de vida)
- 776 refranys -

Si me quieres dimelo, y si no me voy a Altura, que hay una Virgen de Gracia que todos los males cura (Municipi castellonenc de la comarca de l'Alt Palància)
- 1355 refranys -

mal
El mal quan no avança ja guanya
- 644 refranys -

Un gras com un cabàs (Molt gras)
- 21500 refranys -

mar
En gregal, ni peix ni pardal
- 1041 refranys -

Tinc una fam que mata [o que m'alça] (Tinc una fam extremada)
- 2968 refranys -

Santa Creu i el nom de Maria aigües i vents ens envia. (14 setembre) (3 maig) (És època de maltempsades)
- 3442 refranys -

mon
Creure's el centre del món (Ser molt superb i ostentós)
- 159 refranys -

La bona música surt de la barrica [barrica = bóta, tonell] (Els efectes del vi fan cantar la gent)
- 154 refranys -

Tararí-tararana, s'ha de fer el que el metge mana
- 1401 refranys -

Boira a les Gavarres, pluja a "semelades".
- 3747 refranys -

Qui té mare, gran boca bada
- 1139 refranys -

Parlar en el dimoni (Fer tot el possible per tal d'aconseguir alguna cosa)
- 1192 refranys -

De Benissa, ni home ni matxo, ni cosa que valga un patxo (Municipi valencià de la comarca de la Marina Alta)
- 3271 refranys -

L'enciam fa lleganyes
- 2581 refranys -

Xiquets ploreu que pardalets tindreu (Quan les criatures s’ho proposen, aconsegueixen dels pares el seu propòsit a base d’insistència)
- 337 refranys -

Agarrar-se [o pujar] a una paret llisa (Ser molt llest, saber-se desfer de grans dificultats)
- 487 refranys -

Per tenir poca salut val més morir-se
- 2223 refranys -

Si que estem ben arreglats, com sant Jaume, de barrets, que no en tenia sinó un i encara era foradat [25 juliol] (Per indicar un afer compromès)
- 1603 refranys -

Nadal en dilluns, festes a munts (Es diu perquè si Nadal cau en dilluns, són festa els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i els dies 1, 6 i 7 de gener)
- 386 refranys -

A les talúries (A una hora intempestiva)
- 254 refranys -

Esser més dropo que el gendre (Esser molt mal fener)
- 1023 refranys -

Al vellet dóna la mà, que Déu també te la donarà (És un bon consell)
- 252 refranys -

vi
El vinagre fa tornar magre
- 1462 refranys -