Refranys agrupats per temes

Sant Ramon tapat, segur aiguat. (15 març)
- 791 refranys -


Amb panxa buida no hi ha alegria [o tots són badalls] (Tenir per menjar és molt important)
- 143 refranys -

A qui com a enemic solies veure, mai res no li has de creure
- 434 refranys -

Bromera de cavall amb vi, cura el borratxí
- 4617 refranys -

any
Any bo per a la serra mai no aparega en ma terra (Els vegetals d’altitud tenen necessitats climàtiques diferents de les de fruiters i cereals)
- 483 refranys -

be
Qui viu bé viu sa
- 216 refranys -

Bevia més que besava, i besava més que un porc (Expressió que critica l'alcoholisme)
- 880 refranys -

Qui perd una bona dona, no sap pas el que guanya
- 1124 refranys -

L'aladre llarguerut i el llaurador forçut
- 1275 refranys -

Vinya vora teularia, per l'amo poca alegria.
- 76 refranys -

El cantar vol alegria i el plorar vol tristor (Tot té una raó de ser)
- 182 refranys -

Val més una oliva a casa, que una quartera al tros (Indica que convé més una poca cosa segura que l'abundància de coses insegures)
- 551 refranys -

Color de suc de llonganissa (Color vermell que tira a carabassa. Es diu en sentit pejorataiu, dels cabells d'una persona)
- 230 refranys -

Guarda't de la persona que no parla, i del gos que no lladra (El caràcter en aparença beat, bla o morigerat sol amagar una personalitat enèrgica en el fons o intencions ocultes)
- 940 refranys -

Bufar-se els dits (Escalfar-se'ls)
- 3670 refranys -

Déu mos conserve este senyor, que no mo’n vingue un atre de pitjor (És una fórmula de consolació)
- 497 refranys -

Dia tapat (Dia en què el cel està cobert de núvols)
- 442 refranys -

Qui juga a cartes el dimoni empaita
- 289 refranys -

Guarda't (bé) de la fúria del foc, de l'aigua i del diner (El seu excés és sempre perjudicial, per a u mateix i per a tots)
- 1753 refranys -

Val més petar que patir (Justificació de qui fa un pet)
- 737 refranys -

Bon ofici dóna al teu fill i podrà sortir de tot perill (Recomana educar i preparar la descendència perquè siga autònoma en el futur)
- 428 refranys -

Dormir a pler (Dormir amb gran tranquilitat, en repòs complet)
- 495 refranys -

Foc és mitja vida
- 588 refranys -

Per l'obra es coneix el mestre [l'obrer o qui la feta] (Significa que la capacitat de les persones es demostra amb les seves obres)
- 370 refranys -

Els amors que en Quaresma comencen, duradors són (La primavera, i sobretot la Pasqua, fan que la gent es relacione més que a l’hivern i que els joves s’atraguen i s’enamoren)
- 372 refranys -

Si el Dijous Sant el cuquelló no canta, és mort o és a França (Aquest ocell migratori és fidel al seu territori)
- 852 refranys -

Per un frare no es perd un convent (Es diu per indicar que una persona sola no influeix decisivament en l'actuació d'una comunitat o multitud de gent)
- 366 refranys -

joc
Pilota de bandera (Pilota de qualsevol tipus que té unes qualitats molt bones)
- 716 refranys -

Plomada de notari, ferida fonda
- 198 refranys -

Amor o voler d’amos, aigua en cistella (Les relacions laborals, per cordials que puguen ser, o l’estima dels parents polítics, generen fals amor per conveniència)
- 899 refranys -

Aplegar a hora de music (Arribar tard. No ser puntual)
- 291 refranys -

Qui menja caragols per l’abril, que es prepare per a morir (Ho diuen perquè és un aliment molt indigest)
- 776 refranys -

A Batea el parellada: que és un vi que no emborratxa; a Gandesa fan bon vi de moscatell i garnatxa (Municipis de la comarca de Terra Alta a la província de Tarragona)
- 1355 refranys -

mal
Tallar aviat el mal procura, si arrela, tard es cura
- 644 refranys -

No parar en torreta (No estar mai quiet)
- 21490 refranys -

mar
Si vols peix, al mar en creix (És una invitació a valdre’s per si mateix)
- 1041 refranys -

Tindré bon budell (Ser molt menjador)
- 2967 refranys -

Per Sant Andreu espera aigua i neu (30 novembre)
- 3398 refranys -

mon
Creure's el centre del món (Ser molt superb i ostentós)
- 159 refranys -

La música amanseix les feres (Els elogis i les paraules tendres afavoreixen la bona disposició de les persones i molts éssers vius, com els sons suaus, que els donen bones vibracions)
- 154 refranys -

El ferir que el mestre fa al fadrí és així com el ferir que fa l'ocell a la sement
- 1400 refranys -

Si per Sant Blai fa vent, tot l'any se'n ressent (3 febrer)
- 3732 refranys -

Déu ens done ovelles i fills per a elles (Antigament, l’abundància de fills significava mà d’obra baratíssima)
- 1139 refranys -

Clavar-les pels descosits (Que parla amb excés)
- 1192 refranys -

Cadascú es tira el foc cap a la seva arengada (L’egoisme sol ser general, encara que vaja en detriment dels altres)
- 3271 refranys -

La llenega és carn d'ovella i el rovelló es carn de moltó (Fa referència al seu gran valor culinari)
- 2566 refranys -

El mal d’un altre no evita rialles (Les desgràcies que no ens afecten personalment són, a vegades, motiu de burla)
- 337 refranys -

El saber fa lliures
- 487 refranys -

Als banys vas, pocs anys faràs
- 2222 refranys -

Santa Margarida ens guardi de trons, llamps i de tot mal espant. (20 juliol)
- 1555 refranys -

Guany de diumenge, se'l menja el metge.
- 386 refranys -

El temps i el lloguer, no paren mai el seu quefer (Confirma que el cost de la vida sempre va en augment)
- 254 refranys -

El mosso que està pagat, sempre té el braç trencat (Significa que quan s'ha pagat per endavant, el treballador no sol fer gaire la diligència per al treball)
- 1023 refranys -

Mal no li voldrà qui al vell li pren lo seu sopar (Manifesta que el sopar és prescindible, sobretot entre les persones grans)
- 251 refranys -

vi
Passat l'agost, a collir el most.
- 1458 refranys -