Refranys agrupats per temes

Al pa, pa; i al vi, vi; i l'aigua, clara (Cal dir cada cosa pel seu nom, sense dissimulacions, per a no crear malentesos)
- 800 refranys -


Anar-se'n cul batut i cara alegre (No haver aconseguit allò que desitjava)
- 146 refranys -

El vi i el secret són enemics (Qui se n’ha passat de la ratlla bevent ha de lamentar haver dit o fet coses anormals baix els efectes alcohòlics)
- 439 refranys -

El meló i el casament, son cosa d'encertament (Vol dir que el meló i el matrimoni són coses de les quals no se sap si són bones o dolentes fins que les han provades)
- 921 refranys -

Per Tots Sants castanyes, i cargols amb banyes (Són menges calorífiques pròpies del començ de novembre)
- 4753 refranys -

any
Cada dia és un any (Es refereix a la importància del temps, per curt que sia, en certs casos)
- 493 refranys -

be
El fill ben nodrit i mal vestit, la filla mal nodrida i ben vestida (En general, s’admet que un home puga anar vestit de qualsevol manera; en canvi, una dona ha de vestir bé per a realçar la seua bellesa natural)
- 222 refranys -

El bon vinet és el fresquet
- 887 refranys -

Agafar bons garrots (No tenir gens de guany o no poder-se alimentar com cal)
- 1141 refranys -

Gat tancat, no caça rates
- 192 refranys -

Abril gelat, carregat de blat (L’aigua abrilenca és magnífica per a les plantacions cerealistes)
- 1337 refranys -

No perdre de vista el campanar (No anar-se'n molt lluny)
- 84 refranys -

Bé canta, però mal entona (És una manera elegant de dir-li mediocre a algú)
- 208 refranys -

Escombrar cap a casa (Actuar en benefici propi)
- 594 refranys -

Figa verda i mossa d'hostal, palpant es maduren
- 231 refranys -

Del ric el remei, i del pobre el consell (Amb diners se solucionen o s’alleugen molts problemes, i amb experiència ens equivoquem menys)
- 959 refranys -

Escalfar el cap (Incitar algú en un o altre sentit)
- 3748 refranys -

Que Déu faci la seua voluntat! (Disposar d'ella per la mort)
- 507 refranys -

La nit passada (Ahir a la nit)
- 452 refranys -

Quan ell riu, el dimoni plora (Es diu d'una persona que no sol riure mai)
- 289 refranys -

Més costa de fer un duro, que dos
- 1798 refranys -

La mentida fa figa [fer figa = fallar, desfer-se, desmoronar-se) (Més prompte o més tard acaba descobrint-se la veritat)
- 740 refranys -

La mar és generosa: pren poc i dóna molt (La mar, com la terra, proveeix quemenjar a les persones a canvi d’un mínim esforç)
- 429 refranys -

Adormir-se a la palla (Es diu de les persones massa innocents, que baden i no vigilen prou els seus interessos. Dormir a la palla; ésser encantat, ésser poc llest, no anar prou lleuger -a l'hora d'actuar-; encantar-se, adormir-se a l'aguait)
- 502 refranys -

REVOLICAR (Regirar. Treure coses del seu lloc, fer-les anar d'un costat a l'altre o posant les de damunt a sota, especialment per cercar-ne o treure'n una que hi està barrejada)
- 688 refranys -

Els llibres i els amics han de ser pocs i escollits (Ben cert)
- 369 refranys -

Xàfec d'estiu fa la meitat del que diu
- 389 refranys -

Anar de vega (Anar de bauxa, divertir-se lliurement)
- 289 refranys -

Per Sant Tomàs, agafa el porc pel nas i per Nadal posa'l al semal [21 desembre] (Significa que per sant Tomàs, en la segona quinzena de desembre, ja és ben hora de matar el porc)
- 897 refranys -

foc
Març marçot, mata a sa mare prop del foc (Els mesos de canvi estacional causen modificacions perjudicials en els éssers vius: al·lèrgies, depressions, defuncions...)
- 589 refranys -

Gent menuda (Gent de baixa posició social)
- 369 refranys -

Tant se val barretina vermella com vermella barretina (Forma casolana de dir que l'ordre dels factors no altera el producte)
- 753 refranys -

joc
Qui veu jugar i se'n sap estar, gran virtut ha
- 721 refranys -

Portar [algú] a la barra (Fer-lo comparéixer davant d'un tribunal de justícia)
- 203 refranys -

A Sineu, a s'aigo amb neu, qui la paga la beu (Sineu és un poble de Mallorca)
- 1411 refranys -

mal
El mal dels camins, el paguen els veins (Es diu com a conhort a qui es veu afectat per culpa d’un altre)
- 648 refranys -

A l'antigor (A la moda o la manera antiga. També en el temps passat; abans)
- 22030 refranys -

mar
Qui té roba prompte està vestit (Es diu del patró que té força xarxes i que en pot canviar tan bon punt ha esguerrat)
- 1067 refranys -

All en dejú, remei segur (L’all mata molts microbis patògens del sistema digestiu)
- 3018 refranys -

Si plou per Sant Albí, anirà mes cara l'aigua que el vi. (1 març)
- 3701 refranys -

mon
A qui fa bé en el món, bona estrella Déu li done
- 169 refranys -

Tronades de març, mortaldat i fam (El mal temps desbarata les activitats agrícoles que alteren el bon creixement dels cultius)
- 793 refranys -

En solfa (Poc a poc)
- 236 refranys -

Deixa fer el mestre, per ase que sigui (El més inútil dels professionals sap més de la seua professió que qui no és de la professió.)
- 1429 refranys -

A serena tardor, hivern ventós
- 3860 refranys -

El criar envelleix i el parir entendreix. (Quan les dones tenen fills, guanyen bellesa i encant, però quan amamanten es desgasten)
- 1148 refranys -

Llengua faràs (O, ah, que no t'hi atreveixes)
- 1266 refranys -

En juliol, ni peix, ni dona, ni cargol
- 3318 refranys -

Quan l'arbre és ben esporgat per l'abril treu el seu esclat
- 2676 refranys -

Qui viu, plora i riu (La vida és una alternança de bons i mals moments)
- 339 refranys -

El dormir fa tant com el menjar
- 488 refranys -

Ser de mira'm i no em toques (Expressió que s'aplica a una persona extremament sensible, que es queixa per tot, que plora, gemeca, etc., per no res que li facin)
- 2239 refranys -

Blat de Sant Martí, blat mesquí [mesquí = escàs, miseriós] (11 novembre) (El blat que no grana d’estiu, sinó més tard, dóna poc rendiment)
- 1743 refranys -

Haver après una cosa en divendres. (aplicat als qui repeteixen molt un concepte)
- 388 refranys -

Qui per molt temps deixa un llibre, ve que perd l’amic i el llibre (Ensenya que no convé deixar coses a ningú, perquè generalment no es tornen)
- 257 refranys -

Qui treballa, a Déu prega (Qui treballa fa tan bona acció com si resara, perquè està ajundant-se a si mateix sense esperar la possible ajuda del cel)
- 1057 refranys -

L’home és dues vegades criatura (La vellesa última és comparable a la primera infantesa perquè el cos esdevé fluix i indefens i també el cap sol fluixejar)
- 264 refranys -

Porta desgràcia no poder beure vi i beure aigua.
- 1470 refranys -