Demà diumenge, el rei que te penge, vindrà la granota, farà una fussota, vindrà el capellà la creu en la mà, s'endurà a tu i al teu germà

Temes associats al refrany: setmana, salut, oficis, mortTraducción al castellano (google): Mañana domingo, el rey que tiene cuelgue, vendrá la rana, hará una fussota, vendrá el cura la cruz en la mano, se llevará a ti y tu hermano