Dites, refranys i maneres de dir

Per als que creuen que els refranys estan passats de moda, uns perquè diuen que els majors deixen d'usar-los i altres perquè els joves els desconeixen o perquè pertanyen al món rural, cal dir que són perfectament adaptables a aquest món de la tecnologia. Els refranys són organismes vius que s’adapten a la llengua i als temps que travessen; per això el seu valor com referent cultural i com a pont intercultural.

El refranyer és una font inesgotable de saviesa. Té un refrany per a cada situació i poques vegades erra.

En aquesta pàgina hi ha una recopilació de dites i refranys agrupats per temàtiques on fan referència al camp, la natura, l’oratge, les persones, l’amor, l’amistat, les festes, els sants, les festivitats, la gastronomia, els llocs... i on teniu l’oportunitat, tan la gent gran per recordar-los, com la gent jove que no ho sap per conèixer-los.

I per últim aquesta pàgina també pretén ésser un recurs didàctic com a eina pedagògica en el món de l’ensenyament.

Hi ha 48197 refranys agrupats en 58 temes

Refrany aleatori

Sastre d’ull, sastre d’embull. [embull = embolic, baralla, pleit] (Qui improvisa sabent fer bé les coses és que té ganes de fer-les mal)

Refrany aleatori de Maneres de dir

Gos bordador, poc mossegador [bordador= lladruc] (Es diu quan els que amenacen i es mostren colèrics no són els més perillosos, ja que fan poc o només bravates)