Cent anys fa que és mort el ruc i encara li plora [o el cul li put] (Es diu d’algun mal record que es renova puntualment.)

Temes associats al refrany: riure/plorar, animals, cos huma, any, mort