Als quaranta anys, deixa't de banys (Cap a la meitat de la vida humana va deixant-se de ser jove i començant a fer-se vell, amb què les facultats vitals decauen)

Temes associats al refrany: vell, any, persones, salut