Aiguardent i vi els joves fa viure i els vells morir (L’alcohol, en general, dóna alegria a la joventut i perjudica la vellesa)

Temes associats al refrany: vinya, vell, beure, persones