Aigua corrent, un bon bevent (L’aigua que circula, encara que siga de poca qualitat, està més oxigenada i mesclada que l’aigua estanca, que sol corrompre’s)

Temes associats al refrany: bona, aigua, salut, beure