A Sant Joan eixits, a Santa Anna collits (24 juny) (26 juliol) (Es refereix als melons)

Temes associats al refrany: mesos, sants, plantes, camp