De Fe de notari, Rècipe de metge i Digiste d’advocats, Déu ens guard (Recomana evitar haver-se de posar en mans d’aquests professionals, ja que sempre n’eixim mal parats per bé que ens vaja)

Temes associats al refrany: persones, oficis, déu, justicia