Cada casa és un món, i cada persona, un misteri (Vol dir que cada família té els seus costums i la manera pròpia de veure les coses, i que no és prudent judicar les coses de casa d'altri segons el criteri dels externs)

Temes associats al refrany: casa, mon, parentiuTraducción al castellano (google): Cada casa es un mundo, y cada persona, un misterio (Quiere decir que cada familia tiene sus costumbres y la manera propia de ver las cosas, y que no es prudente juzgar las cosas de casa ajena según el criterio de los externos)