Besos de minyons, amors de plorons (Un bes infantil no té un gran valor perquè per als xiquets és un acte quasi irreflexiu)

Temes associats al refrany: parentiu, riure/plorar, amor