Amb el veïnat, bona amistat i el portal tancat (La família ens ve donada, però els amics i els veïns els triem nosaltres i hem de saber fer bona tria)

Temes associats al refrany: casa, amistat, parentiu