Amb el cantar es coneix l'ocell i amb el parlar el cervell

Temes associats al refrany: animals, cantar, cos huma, parlar