Al vell, ceba a ell (Els vells solen estar desdentats i no poden rosegar)

Temes associats al refrany: plantes, vell, menjar