A pocs doblers, poca música (La quantitat de diners disponible decideix la qualitat i la quantitat del resultat)

Temes associats al refrany: música, diners, festa