A picada d'escurçó no hi és a temps l'extremunció (Convé acudir ràpidament a un centre d’urgències mèdiques havent fet un torniquet si se sap i es pot)

Temes associats al refrany: salut, animals, mort