A la casa que Déu els vol rics, dóna primer les xiques que els xics (Les dones solen preferir xiqueta, per afinitat de caràcters i perquè el dia de demà li resultarà més útil que un xiquet)

Temes associats al refrany: parentiu, déu, casa