A començar juliol, planta fesols (És el moment idoni de la sembra)

Temes associats al refrany: mesos, camp, plantes