Els hostes i el peix, al tercer dia put (Les relacions humanes són convenients, però solen resultar perjudicials quan se n’abusa)

Temes associats al refrany: persones, animals