Darrera del dilluns vindrà el dimarts, i feina fuig que fàstic em fas.

Temes associats al refrany: setmana, treball