Cal morir abans de viure; cal plorar abans de riure

Temes associats al refrany: mort, riure/plorarTraducción al castellano (google): Hay que morir antes de vivir, hay que llorar antes de risa