Cada dia no és festa major, ni tots els dies són diumenges (Convé no habituar-nos a les coses extraordinàries i agradables, ja que són una excepció a la norma i a la quotidianitat)

Temes associats al refrany: setmana, festa