Beneit sigui sant dilluns, que la feina ens duus

Temes associats al refrany: setmana, treball