Bé se el que em faig quan a menjar pa me'n vaig

Temes associats al refrany: be, salut, menjarTraducción al castellano (google): Bueno el que me hago cuando a comer pan me voy