Al foc de la guineu, qui no porta llenya no s'hi asseu (Es refereix a aquelles empreses en què cal col•laborar, o si no, no se'n té profit)

Temes associats al refrany: foc, animalsTraducción al castellano (google): Al fuego del zorro, que no lleva leña no se sienta (Se refiere a aquellas empresas en las que hay que colaborar, o si no, no se tiene provecho)