Això és donar mocador a aquel que no té mocs (És una manera molt expressiva de retreure a algú que té una cosa de la qual no pot gaudir, però que bé faria profit a algú altre)

Temes associats al refrany: donar, indumentàriaTraducción al castellano (google): Esto es dar pañuelo a aquel que no tiene mocos