Aire castellà, en hivern roín, pitjor en estiu (En general, la tradició valenciana desconfia de tot allò procedent de Castella)

Temes associats al refrany: oratge, estacions