Ai què tinc!, ai què tinc!, i l'endemà ja era mort.

Temes associats al refrany: mort, salutTraducción al castellano (google): Ay que tengo!, Ay que tengo!, Y al día siguiente ya estaba muerto.