A vells i a criatures no els festeges, que els vells es moren i les criatures no se’n recorden (Molt inhumanament, però molt pràcticament, desaconsella invertir en amoretes, melindros, carantoines i afalacs)

Temes associats al refrany: persones, vell