A tal cap, tal barret (Els fills solen assemblar-se als pares)

Temes associats al refrany: maneres de dir, persones, indumentària, cos huma