A putes i a músics no els paguis per endavant

Temes associats al refrany: festa, músicaTraducción al castellano (google): A putas y músicos no les pagues por adelantado