A pescador de canya i moliner de vent, no els cal pas notari per a fer testament

Temes associats al refrany: oficis, mar