A panxa plena no hi entren penes (Indica que las desgracies es són menys o s'obliden abans quan tenim l'imprescindible per a la subsistència o quan adquirim bens materials en abundància)

Temes associats al refrany: cos huma, menjar, salutTraducción al castellano (google): A barriga llena no entran penas (Indica que las desgracias se notn menos o se olvidan antes cuando tenemos el imprescindible para la subsistencia o cuando adquirimos bienes materiales en abundancia)