A les sopes s’hi convida i a les tallades se calla (Destaca que tothom es reserva per a si les coses millors o més apreciables)

Temes associats al refrany: menjar, parlar