A l'escorxador arriben més anyells que moltons

Temes associats al refrany: animals, menjarTraducción al castellano (google): En el matadero llegan más corderos que carneros