A gran secada, gran remullada (Després d’una temporada llarga sense ploure, plou molt)

Temes associats al refrany: maneres de dir, oratge, campTraducción al castellano (google): A gran sequía, gran remojada (Después de una temporada larga sin llover, llueve mucho)