A gent jove, pa blanet (Vol dir que la gent jove no és molt de fiar en empreses dures o perilloses, sinó que cal preparar-li el treball i minvar-li l'esforç)

Temes associats al refrany: persones, gentTraducción al castellano (google): En gente joven, pan blando (Quiere decir que la gente joven no es muy de fiar en empresas duras o peligrosas, sino que hay que prepararle el trabajo y mermar le el esfuerzo)