A força de dejunis aplega la Pasqua. (Amb paciència i sacrifici s’arriba a assolir algun objectiu)

Temes associats al refrany: menjar, festivitats