A falta de bons, mon pare és alcalde. (Faltant, no tenint)

Temes associats al refrany: parentiu, menjarTraducción al castellano (google): A falta de buenos, mi padre es alcalde. (Faltando, no teniendo)