A diners pagats, braços cansats [o trencats] (Les encomandes que es paguen de bestreta solen fer-se sense l’interés amb què es fan quan s’espera la recompensa de cobrar-les)

Temes associats al refrany: diners, treball, cos huma