A cop calent, el mal no es sent (Tot d’una que et fas mal no sents el mateix dolor ni té la mateixa intensitat que al cap d’un temps)

Temes associats al refrany: mal, salut