A casa no hi porten res (Sempre convé aportar coses per a la família, encara que momentàniament no se’ls veja la utilitat)

Temes associats al refrany: casa, treball