A casa ma tia, mes no cada dia. (Convé mantenir tota relació, però sense abusar)

Temes associats al refrany: casa, parentiu