A la casa que hi ha ram és senyal que hi venen mam, i si el ram és de pi, és senyal que hi venen vi.

Temes associats al refrany: vinya, casaTraducción al castellano (google): En la casa que hay ramo es señal de que vienen mam, y si el ramo es de pino, es señal de que vienen vino.