A casa de ta germana, només un cop a la setmana.

Temes associats al refrany: casa, parentiuTraducción al castellano (google): En casa de tu hermana, sólo una vez a la semana.