A cada santet, el seu Parenostre, però a sant Roc, mig només, que per sant Francesc, prou n’és. (16 agost) (4 octubre) (Ve a significar que s’ha de tractar a cada u segons el seu mereixement o la seua categoria)

Temes associats al refrany: mesos, sants