A cada roscada perdem un llençol [roscada = bugada] (Abans, quan s’anava al llavador públic, era freqüent la pèrdua, la confusió o la sostracció d’alguna peça. Es diu quan les coses resulten malament cada vegada que intentem alguna mampresa o finalitat)

Temes associats al refrany: dites, indumentària