A burro mort, la civada, per baix del rabo (Quan ja és massa tard, les solucions no tenen ningun efecte)

Temes associats al refrany: plantes, animals