A bona porta s'agarra la fam! (Per a denegar allò que ens demanen)

Temes associats al refrany: maneres de dir, menjar, bonaTraducción al castellano (google): A buena puerta agarra el hambre! (Para denegar lo que nos piden)