A boca tancada, no entra ni mosca ni alada (És preferible callar que parlar i errar)

Temes associats al refrany: cos huma, animals, parlar